Sabiedrības izglītošana

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu Latvijas teritorijā un informētu sabiedrību par pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī par šķiroto atkritumu nodošanas un pārstrādes iespējām, SIA “Latvijas zaļais fonds” regulāri organizē informatīvos pasākumus, kā arī publikācijas un izglītojošus rakstus plašsaziņas līdzekļos, gan par videi kaitīgām precēm, gan par iepakojuma materiālu atkritumiem. SIA “Latvijas zaļais fonds” nodrošina sabiedrības informēšanu par atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

SIA “Latviajs zaļais fonds” uzskata, ka vislabāk ieguldīt ir tieši bērnu izglītošanā, kas lieliski māk tālāk audzināt arī savus vecākus un vecvecākus un veikt pozitīvas izmaiņas mūsu paradumos. Esam uzsākuši savu programmu ‘Domā -> Seko -> Dari’, kur gan informatīvā lekcijā par vides piesārņojumu, kā arī veikt praktiskas nodarbības, kas veicinātu bērnu un jauniešu izpratni un vides apziņu.  Semināru ietvaros interesentiem būs iespēja iegūt zināšanas par videi kaitīgo un citu atkritumu šķirošanas nozīmīgumu, pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu un atkritumu nodošanas iespējām.

SIA “Latvijas zaļais fonds” veic arī dažādas citas akcijas videi kaitīgo preču un citu atkritumu šķirošanas popularizēšanai un sabiedrības vides apziņas veicināšanai, tai skaitā seminārus, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumus, u.c.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatīt mūsu mājaslapas sadaļu ‘Jaunumi’!

Izglītojošas aktivitātes Latvijas skolās

nosaukums seko domā dari