Riepu kaitīgums

Mēs gribam jums pastāstīt – kāda ir nolietoto riepu ietekme uz vidi.

Izskalošana

Lielākā problēma, kas saistīta ar veco riepu izmešanu vidē, ir tāda, ka tās satur ķīmiskas vielas un smagos metālus, kas, riepām noārdoties, noplūst vidē. Saskaņā ar pētījumiem dažas no šīm ķīmiskajām vielām ir kancerogēnas (izraisa vēzi un gēnu mutācijas).

Izskalošanās ietekmē augsni ap veco riepu, kas sākotnēji var nešķist liela problēma. Bet, ja riepa tiks pārvietota, augsnē joprojām būs toksīni. Vēl viena liela problēma ir gruntsūdeņi. Ja toksīni nonāk gruntsūdeņos, ūdens var tos aizgādāt citās vietās, kas var kaitēt dzīvām radībām, kas saskaras ar šo ūdeni.

Kaitēkļi

Ja riepa tiks atstāta atklātā vietā, tās vidusdaļa viegli piepildīsies ar lietus ūdeni. Ūdenim uzkrājoties riepā, tā kļūs par kaitēkļu, piemēram, odu, audzēšanas vietu. Savukārt šie kaitēkļi pārnēsā cilvēkiem un dzīvniekiem izplatītas slimības.

Dedzināšana

Dažas apglabāšanas vietas mēģina atbrīvoties no vecajām riepām, tās sadedzinot. Šie procesi ne tikai izlaiž gaisā kaitīgas ķimikālijas, bet šie ugunsgrēki ir ļoti grūti kontrolējami un nodzēšami. Degošas riepas rada milzīgu gaisa piesārņojumu, kas satur toksīnus, piemēram: benzols (kancerogēns), svins, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, butadēns (centrālās nervu sistēmas bojājums, kancerogēns), stirols (iespējamais kancerogēns), dioksīni u.c.

Atkritumi

Vēl viens negatīvs efekts, kas rodas ir vienkārši tas, ka riepas aizņem vietu poligonos.

Atbildība

Riepu pārstrāde var palīdzēt kaitīgajām ķīmiskajām vielām nenonākt zemē, ūdenī un gaisā.  Kad esat gatavs atbrīvoties no vecajām riepām, pārliecinieties, vai tās tiks nogādātas pārstrādei.