JŪSU LABĀKAIS PARTNERIS IEPAKOJUMA UN VIDEI KAITĪGU PREČU APSAIMNIEKOŠANĀ

SIA “Latvijas zaļais fonds” – ražotāju atbildības organizācija, kas dibināta pēc Latvijas ražotāju iniciatīvas, lai ne tikai nodrošinātu atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa maksājuma, bet arī saņemtu labākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanā. Izmantojot kompetentas vadības komandas zināšanas un cieši sadarbojoties ar ikvienu klientu, SIA “Latvijas zaļais fonds” ir labākā izvēle iepakojuma un videi kaitīgu preču apsaimniekošanā.

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Dabas resursu nodoklis ir jāmaksā visiem uzņēmumiem, kas Latvijas teritorijā ieved vai ražo un realizē, vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai preces vai produktus iepakojumā, kā arī ieved vai ražo un realizē vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai riepas, akumulatorus, eļļas filtrus, smēreļļas u.c. videi kaitīgās preces.

Uzņēmumi, kuri nodrošina izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir noslēguši līgumus par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu ar Vides ministriju vai apsaimniekotāju (kurš noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par šādu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu), un tādejādi īsteno ražotāju atbildības principu, tiek atbrīvoti no DRN maksāšanas.

Lai iegūtu 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas, SIA “Latvijas zaļais fonds” piedāvā uzņēmumiem slēgt līgumu par dalību izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmā, tādejādi radot iespēju uzņēmumiem ietaupīt finanšu līdzekļus, efektīvi plānojot izdevumus.

Nodrošinām uzņēmējus un uzņēmumu grāmatvežus ar visu nepieciešamo informāciju un aktualitātēm nozarē. Sniedzam atbalstu ikdienā atskaišu un informācijas sagatavošanā, kā arī sniedzam iespēju apstrādāt informāciju elektroniski, izmantojot mūsu izveidoto platformu E- atskaišu iesniegšanai.

Līguma slēgšana

Lai uzsāktu sadarbību un noslēgtu sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas zaļais fonds”, ir nepieciešams iesniegt informāciju par uzņēmuma realizētajiem vai ievest plānotajiem iepakojuma vai videi kaitīgo preču apjomiem, kā arī uzņēmuma rekvizītus.

Atbrīvojums no Dabas resursu nodokļa stājas spēkā: Līgums ar SIA “Latvijas zaļais fonds” jānoslēdz:
I ceturksnis (sākot ar 01. janvāri) līdz 12. novembrim
II ceturksnis (sākot ar 01. aprīli) līdz 12. februārim
III ceturksnis (sākot ar 01. jūliju) līdz 12. maijam
IV ceturksnis (sākot ar 01. oktobri) līdz 12. augustam