Pakalpojumi

Iepakojuma apsaimniekošana

Lai iegūtu 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas, SIA “Latvijas zaļais fonds” piedāvā uzņēmumiem slēgt līgumu par dalību izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā.

Uzzināt vairāk

Videi kaitīgu preču apsaimniekošana

Lai iegūtu 100% atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa samaksas, SIA “Latvijas zaļais fonds” piedāvā uzņēmumiem slēgt līgumu par dalību videi kaitīgo preču apsaimniekošanas sistēmā.

Uzzināt vairāk