Latvijas Zaļā fonda akcijā “Dod riepām otru dzīvi” pārstrādei nodotas  vairāk nekā 1000 tonnas nolietotu riepu

Jau ziņots, ka no 13. līdz 21. oktobrim Latvijā norisinājās dabai draudzīga akcija – “Dod riepām otru dzīvi!”. Tās laikā desmit laukumos ikvienam bija iespēja nodot vecās riepas bez maksas. Akcijas laikā pārstrādei tika nodotas vairāk nekā 1000 tonnas riepu, un vairāk nekā 1500 tonnu reģistrētas savākšanai tuvāko mēnešu laikā. Šāds apjoms tik īsā laikā Latvijā nekad vēl nav ticis savākts.

 Kā uzsver akcijas iniciatore, “Latvijas Zaļā fonda” izpilddirektore Solveiga Grīsle: “Šī akcija bija pirmais solis mūsu plānā par Latvijas attīrīšanu no liekajiem atkritumiem, tādas kā ugunskristības. Tā iemesla dēļ bijām pārsteigti par milzīgo atsaucību. Rindas pie dažiem riepu nodošanas punktiem bija visas nedēļas garumā. Nācās palielināt laukumā esošo darbinieku un tehnikas daudzumu. Tas vien pierāda, ka šobrīd Latvijā nepastāv sistemātiska pieeja šīs problēmas risināšanai. Cilvēkiem ir nepieciešamība nodot riepas bez maksas, bet, lai mēs attīrītu mūsu zemi no kaitīgajiem atkritumiem, ar deviņām dienām gadā nepietiek. Ja ņemam vērā, ka 1 tonna riepu ir apmēram 120 vieglās automašīnas riepas, tad šīs vairāk kā nedēļas laikā nodotās 1000 tonnas ir vērā ņemams skaits.”

 Uz šo brīdi secinājums ir tāds, ka iepriekš nozarē nav bijis risinājums, kas ļautu atkritumus savākt sistēmiski, valstiskā mērogā. Pirms tam atkritumu apsaimniekošanas nozare nav bijusi motivēta veikt lietoto riepu reālu savākšanu un pārstrādi.  Otrkārt, ir pieņēmums, ka pat 30-40% no ievestajām riepām netiek deklarētas, līdz ar to šis apjoms ir krājies un turpina krāties grāvjos un mežos. Treškārt, liela daļa autoservisu, kas no privātpersonām riepas pieņem par maksu, par tālāku nodošanu negrib maksāt, vēloties paturēt šo peļņu sev.

Apsaimniekošanas sistēmas, kā Latvijas Zaļais fonds, spēj nodrošināt riepu savākšanu un pārstrādi tikai apjomos, par kuriem godprātīgie riepu ievedēji ir samaksājuši. Tomēr, ņemot vērā, lielo pelēkā tirgus daļu un ierobežoto finansējumu, šobrīd nevaram atļauties pastāvīgu riepu pieņemšanu bez maksas. Tirgus struktūra ir tāda, ka ar pārstrādāto riepu granulām nevar tik labi nopelnīt, lai varētu maksāt par riepām kā izejvielu. Līdz ar to par pārstrādi un savākšanas procesu – laukumiem, darbaspēku, transportu – kādam ir jāsamaksā. Šobrīd par to maksā daži riepu importētāji. Tai pat laikā grāvjos un mežos turpina mētāties un krāties negodīgi ievestās vecās riepas.

Latvijas Zaļais fonds kopā riepu servisiem novembrī plāno realizēt akcijas “Dod riepām otro dzīvi” nākamo posmu, kurā, pie ziemas riepu maiņas, iedzīvotājiem būs iespēja atstāt liekās riepas servisos bez maksas. Tuvākajā laikā Latvijas Zaļais fonds sāks izziņot atbildīgo servisu sarakstu un darba laikus.

Papildus, akcijas pirmā posmā laikā, Latvijas Zaļais fonds ir saņēmis pieteikumus par 1500 tonnu riepu nodošanu pārstrādei no fiziskām un juridiskām personām, kuru apjoms pārsniedza vienu tonnu.  Akcijas organizētāji plāno šos apjomus savākt un nodot pārstrādei līdz gada beigām.

 Latvijas Zaļais fonds izsaka lielu paldies tieši savākšanas laukumiem, kas piedalījās akcijā, uz kuriem gūlās smags papildus darbs – SIA “AAS Piejūra”, SIA “Zemgales EKO”, A/S “Olaines ūdens un siltums” un SIA “R Recycling”.  Latvijas Zaļais fonds jau tagad ir uzsācis nodoto riepu pārstrādi, kā rezultātā no šiem videi kaitīgajiem atkritumiem tiks radīti segumi bērnu un sporta laukumiem, ilgāk lietojami ceļi un izturīgākas būves.